Aktualności

Wolontariat w Punktach Szczepień Powszechnych – STADION LEGII

5 maj 2021 | Aktualności

Miasto Stołeczne Warszawa uruchamia Punkty Szczepień Powszechnych. W każdym z nich jednocześnie szczepionych będzie wiele osób, w związku z tym niezbędne jest wsparcie organizacyjne i informacyjne wolontariuszy.

Punkt na Stadionie Legii jest zlokalizowany na terenie stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Organizatorem wolontariatu w punkcie jest Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

Poszukujemy osób chcących zaangażować się w organizacje punktów szczepień.

Zadania

 • Wsparcie organizacyjne Punktów Szczepień Powszechnych w sprawnej obsłudze osób
 • Udzielanie informacji osobom zgłaszającym się do punktu
 • Wsparcie organizacji kolejki do rejestracji i szczepień
 • Kierowanie osób do odpowiednich stanowisk i gabinetów wewnątrz punktu
 • Pomoc przy wypełnianiu formularzy

Ile czasu?

Dowolna liczba godzin.

Punkty Szczepień Powszechnych działają 7 dni w tygodniu od godz. 8:00 do 18:00.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

 • Dobry stan zdrowia
 • Gotowość do bycia zaszczepionym (wolontariusze będą szczepieni)
 • Gotowość do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego

Oferujemy – świadczenia dla wolontariusza

 • Porozumienie wolontariackie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym terytorialnie dla dzielnicy, w której znajduje się Punkt Szczepień Powszechnych
 • Ubezpieczenie wolontariusza
 • Środki ochrony osobistej
 • Zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z ilością przepracowanych godzin
 • Koszulkę identyfikacyjną wolontariusza Punktu Szczepień Powszechnych.