Zapytanie ofertowe na dokonanie kompleksowej usługi pogrzebowej w pełnym zakresie łącznie z pochówkiem na wyznaczonym cmentarzu.