Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
tel. (22) 277 34 40
faks (22) 277 34 70
e-mail: sekretariat@ops-ursus.pl

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-Piątek: 8.00 – 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
tel. (22) 277 34 40; 277 34 63
faks (22) 277 34 70
e-mail: sekretariat@ops-ursus.pl

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 16.00, tel. (22) 277 34 40; 277 34 63

Dojazd: autobusem linii: 177, 194, 394, 716 do przystanku Ursus-Ratusz oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej Linii S1 i pociągami Kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Ursus lub stacji Warszawa Ursus Północny.

Dyrektor

Marzenna Szaniawska
tel. (22) 277 34 41
pok. nr 10

Zastępca Dyrektora

Marzenna Bednarczyk
tel. (22) 277 34 42
pok. nr 11

Zespół ds. administracji

Kierownik:
Mariola Pytlak, pokój 14, tel. (22) 277 34 67

Pracownicy: pokój 14, tel. (22) 277 34 66
Agnieszka Batejko
Zdzisław Gałwiaczek
Janina Broda-Walczak, pokój 11, tel. (22) 277 34 40

Zespół ds. realizacji świadczeń i analiz

Kierownik:
Iwona Filipczak, pokój 20, tel. (22) 277 34 61

Pracownicy: pokój 19, tel. (22) 277 34 55, (22) 277 34 62
Lidia Zarzycka
Ewa Górecka 
Wioletta Wawrocka

Dział ds. finansowych i księgowych

Główna Księgowa:
Halina Jaśkowiak, pokój 8, tel. (22) 277 34 43

Pracownicy: pokój 21, tel. (22) 277 34 59, (22) 277 34 60
Mariola Gałwiaczek
Dorota Jaworska
Monika Kołodziejczyk

Kasa
Karolina Zalewska
pokój 22, tel. (22) 277 34 58

Dział pomocy środowiskowej i usługowej
Kierownik Działu:

Bożena Sobol, pokój 23, tel. (22) 277 34 57

Zespół ds. postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń, usług i DPS-ów
Pracownicy socjalni

Pokój 24, tel. (22) 277 34 54
Monika Winnicka
Marcin Redzicki

Pokój 24, tel. (22) 277 34 56
Ewa Milewska
Zuzanna Sikorska-Lewandowska

Pokój 16, tel. (22) 277 34 65
Jolanta Pożoga
Agnieszka Grabowska

Pokój nr 15, tel. (22) 277 34 68, (22) 277 34 69
Katarzyna Malewska – Słomska

Zespół ds. osób w kryzysie bezdomności

Pokój 2, tel. (22) 277 34 46, (22) 277 34 47
Magdalena Żuchniewicz
Sylwia Pytlak
Kinga Rybok

Pracownicy socjalni ds. usług

Pokój nr 7, tel.(22) 277 34 45
Henryka Dębińska

Pokój nr 26, tel. (22) 277 34 51
Katarzyna Michalska

Pokój 28, tel. (22) 277 34 48, (22) 277 34 49
Ewa Darnikiewicz
Katarzyna Król
Elwira Śliwowska
Ewa Karst
Beata Trojanowska

Pracownicy socjalni ds. DPS-ów

Pokój nr 15, tel. (22) 277 34 68, (22) 277 34 69
Anna Hebda
Małgorzata Kania

Zespół ds. pracy socjalnej

Pokój 15, tel. (22) 277 34 68, (22) 277 34 69
Agnieszka Bieńko

Pokój 9, tel. (22) 277 34 44
Urszula Kurpias

Koordynator ds. osób niepełnosprawnych

Urszula Kurpias

Dom Dziennego Pobytu Seniorów
ul. Walerego Sławka 2
02-495 Warszawa
Środy godz. 9-11
Tel. 606-768-676
Dział pomocy specjalistycznej

Kierownik Działu:
Elżbieta Dżbik, pokój 27, tel. (22) 277 34 50

Zespół ds. rodziny i asysty rodzinnej
Specjalista ds. rodziny, Koordynator Asystentów Rodziny:

Katarzyna Pyza, ul. Prawnicza 54, tel. (22) 667 73 03; 511 862 982

Asystenci Rodziny:

Agnieszka Bałdyga
Marta Jeżykowska
Marta Gorodko

Zespół ds. przemocy i uzależnień

Pokój 25, tel. (22) 277 34 52, (22) 277 34 53
Mariusz Wyralski
Agnieszka Niemirowicz-Szczytt
Grażyna Gniedziuk
Monika Gajda

 

Zespół ds. wsparcia psychologicznego

Pokój 7, tel. (22) 277 34 45
Edyta Jarosz

Koordynator ds. dostępności

Agnieszka Batejko, tel. (22) 2773466, email: abatejko@um.warszawa.pl

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

ul. Prawnicza 54
02-495 Warszawa

Kierownik:
Magdalena Hilińska – Redzicka, tel. 603331752

Dzienny Dom Pobytu Seniora

ul. Walerego Sławka 2
02-495 Warszawa

Kierownik:
Urszula Kurpias, tel. 606 768 676

Terapeuci:
Ewelina Fijałkowska
Elżbieta Krakowiak
Sylwia Krzewicka