Aktualności

Projekt E-Opieka

Projekt E-Opieka

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością”

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością”

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością” skierowany jest do mieszkańców m.st. Warszawy - osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną. Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu...

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

W 2024 r. m.st. Warszawa realizuje opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunów dzieci w formule dzienneji całodobowej poza miejscem zamieszkania. Opieka wytchnieniowa będzie świadczona w tym roku w dwóch...

Warszawska Wigilia dla Samotnych 2023

Warszawska Wigilia dla Samotnych 2023

Już wkrótce Wigilia i po raz kolejny Fundacja Wolne Miejsce organizuje w stolicy wyjątkowe stacjonarne wydarzenie - Warszawską Wigilię dla Samotnych 2023. Wydarzenie odbędzie się w Hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, 24.12.2023 godzinie 16:00...

Warszawski Tydzień Praw Człowieka!

Warszawski Tydzień Praw Człowieka!

Zapraszamy na Warszawski Tydzień Praw Człowieka! Wydarzenia rozpoczną się 3, a zakończą 10 grudnia. Urząd m.st. Warszawy organizuje je z okazji rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ten jeden z najważniejszych dokumentów Organizacji Narodów...

Workcamp – Razem dla Pokoju 2023

Workcamp – Razem dla Pokoju 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zorganizował kolejną edycję spotkań z wolontariuszami Workcamp – Razem dla Pokoju. W tym roku odwiedzili nas wolontariusze z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Meksyku, Polski i Włoch. W ramach programu...