Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Ursusie dysponuje wolnymi miejscami dla chorujących psychicznie mieszkańców m.st Warszawy.  ŚDS „Słoneczny Dom” to dzienny ośrodek wsparcia, w którym zespółwykwalifikowanych terapeutów wraz z grupą uczestników,...

Centrum Integracji i Edukacji  „Stokrotka”

Centrum Integracji i Edukacji „Stokrotka”

Centrum Integracji i Edukacji  „Stokrotka”- to kolejna edycja projektu dla dzieci i młodzieży, którego celem jest prowadzenie działań mających na celu opiekę i wspomaganie młodzieży romskiej wieku 6-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. Celem  działań jest między...

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka Wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn....

Zbiórka dla Ukrainy

Zbiórka dla Ukrainy

Zbiórka odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00 w Liceum przy ul. Dzieci Warszawy 42. Zbieramy dary na pomoc dla Ukrainy oraz dla osób, które uciekając przez wojną w Ukrainie przyjechały do Warszawy.   Kontakt w sprawie zbiórki: 514 503 607 Co...