7VxZc+I4EP41rtp9IOWDy48JJJmpma1MDZkjedlSbGEExvLIIgZ+/UqyfGKICZfJQioJah1I/X1Wt7pVKEZvOr8nwB/9g23oKrpqzxWjr+i6qWvsLxcsIkFbVyOBQ5AdibRUMEBLKIVxsxmyYZBrSDF2KfLzQgt7HrRoTgYIwWG+2RC7+U/1gQNXBAMLuKvSX8imo0ja1Tup/BNEzij+ZK1tRjVTEDeWKwlGwMZhRmTcKkaPYEyjd9N5D7pcd7Feon53a2qTiRHo0SodaP95af8O7ODT4PMn8Pjn4e4rbugtOTm6iFcMbaYAWYTuCw5vU8ENwTPPhnxElZVGdOqytxp7C+eI/ubiq5YsPWVq+nPZQxQWsjCGlC4k5GBGMRNhQkfYwR5wv2LsxyN49jWHkhU97MFIcodcV44TUIInCTxMsTerupHqCvCMWHKhhqQTIA6UrbqRiKsg003q8x7iKaRkwRoQ6AKKXvMcAZJqTtIuRYO9kYBsA077hOAwzZHF72zhKR2BF9NuopT22wxWVdD3B2qnVqAaF1CzoA6xR2VHzdwB5Nhe1AVl84LyAVAu1bWm1wr6pnqB/mjQG/WCvnOBfgP0vNzDLiZCNUZX5T87UMI8Evg/AkgeXsb8eKGrLniBbtS1//T99svjw/doQBd5k0g+opSfTq75ePod9oPGjASz4MpnBLqzgQcbE6YJMKE4hKKNniGWkVmD5FyGTiljhMrjI8Ua/TMQM/q2AewOraRlpqZtdeHLkNU4BNgI5lAailemro8I0wTCniAM4Z8mkL0DU+RyUj2CEZ6CAv5dQXcKZMeGqcYN5OL4EoRub4A1ccQ641lIWq6lySskFM43UkDWNprS+5Kn0WZHbtZherbTYtkoc66LZVuwhhUzxNnG7d/3LqJl9pB0RzmXXaTS7tCpajCatTIY8YHzAvVOUGtarVA19Auqu3qAlR/o1omdgGcQUKXXVEzTtwCr6i8IZJadAKWnK9dq3rh3Dmbchy3+U2rcxWsvBrzgwEWvFTu+u5nWVD1npg1j1UwncdWsmW7uxUyvg/o7sAXE3wgIvUUe2e7HRPYAYOrdWoD5DANf6RnKjaH0WkpX5CiCK/5x9hR5iCkbWGNUdO2FG51H3jxf5DvHRd44LvIVjfXF297ZWMfB17etdfvE1vpePuziwRebuPolQJH9dnBY2NQ1VTnbZ/vIu3qn3a7fs63vOwq/3bN90mNSfCZ6+5msWX5s3+Hz896P94x1vRLchnbB+nBYnzw8vkQg8a2/4Sm2+KdxiXlNMLOVKJjgEI4Vfs/BmHMDxvxt9UcQdZo5UeWqA+4HaFYw1NmlnZmhLsmMJIY6HCEKBz4Q4IcE+Psx3kar4JhrFR3z7kGPZIww0BM+WR9PBWdeFpQhrQ6gh3hEZas8C6NJniQbkscfhjlJTu1AzCm6fV3DuGpV406ndUjufPYoZNq0FmNBoAexzTCDYcMJK/4K2KottB2DAoonBNMJqEKjw6Xt/g80MqsG+A5LorUxIQKBi5ZRQCiyYDchArbFFMgbNjk9+Kw83qzMZFXaiprny6FNkaQjGbGEL8cxYhU9XOPi4e4aXdqY93nTDdZrdjGweSHEiQlRs2Txvm/gXwixLSH0WhGiue8L4h+LEDtdItyNKM1T3zUoj6gMfGiNmePJCGMtvXUhE9aoig/aOl8fdNtAyubbhlEtJjYkhRrHBUEgeX0AP7bd1o/px259FhoiD3gBDnFjks2cWaMy3g0nVUjXPl/S1eDg02lVTL21T0MYHyc3pHAIkgNz5p4FD9pw/iRx4L9CTgGfgBBwedmR++8qxDrj+1YnIFbLPOmJenticeoIC8/tX2L5NlPijC9q1YAShlY12nu2e80syT/JqF7/26DSZvNBL4Idi1lmp2om4UTbDcH2Eonsgoj1BguGbiIu97uXdkAQIBXYo5/xVaMasCcp19UHIksYHddyue7Zkn/RBGt60/NQkksoo5FfTHlviG1dWPROFrU79WZRmKQxVT9gVoxpykH8zO/gctaEfhXS6BfS7ECaIx+/KgYR5TbyCtwZjBnRdimPEGo5fNt/ZvwbaG7Y6mkDuMjxRD5ctZiGIEnr2TtH/hfDcK3zZoni04ZM/Sp7re/LaOyVToIP2ggEtnwOuunP+emP91RFXSj1yWsZS6bAXf2UQu4/EyfD0fMEZZhM5RdOXA+J2h888c/+T6/EzPjfX4AES8AvBUfT5ncCxMzzq2HiSBkrYq7qvNBGr6WiPQCynVKLowwomU3ojF+yUTFxgMfT3cxXBm8vvmRNRWkhns2XpuRi1fn9QQbaspuJFLEpWMhzmKCVlh5F+Lihr7uwgNnDPXTFrjVCtg2ZQgtR82xIb3NYcOdw9BaXJOINIz6Or57GW2rJPqO94+z1DocGj+GEyov0a3yWCsanecYB5xoYny3uX53IZ8FBJH7hU2S/E7JYLgLm7OrqC1zaeOrhaL+2UJ4uwc+v5N8n2Bj/NO+vGzObdJ5fG+d80bMGdGma2nEP2SveSjmql1sy774Hvr9kpOz6DSPh2cUU6hQo1Ex2nHiQaFqyX8qO1aGKh3ZDKw4V5WBXhhJES9a0hnvpVylGzdPvozRu/wM=">DYREKTORZastępca Dyrektora Radca PrawnyZespół ds. administracjiGłówny Księgowy
Dział Pomocy Środowiskowej
i Usługowej
Dział Pomocy Środowiskowe...
Dzienny Dom Pobytu Seniora
Dzienny Dom Pobytu Seni...
Integracyjny Ośrodek Wsparcia
Integracyjny Ośrodek Wsp...
Zespół ds. realizacji świadczeń i analiz
Zespół ds. realizacji świadc...
Dział Pomocy Specjalistycznej
Dział Pomocy Specjalisty...
Dział ds. finansowo-księgowych
Dział ds. finansowo-księgow...
Zespół ds. postępowań administracyjnych
(w sprawach świadczeń)
Zespół ds. postępowań adminis...
Zespół ds. pracy socjalnej
Zespół ds. pracy socjalnej
Zespół ds. postępowań administracyjnych
(w sprawach usług i DPS)
Zespół ds. postępowań adminis...
Zespół ds. rodziny i asysty rodzinnej
Zespół ds. rodziny i asysty...
Zespół ds. przemocy
i uzależnień
Zespół ds. przemocy...
Zespół ds. wsparcia psychologicznego
Zespół ds. wsparcia psychol...

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Struktura organizacyjna
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warsz...
Zespół ds. projektów
Zespół ds. projektów
Zespół ds. osób w kryzysie bezdomności
Zespół ds. osób w kryzysie...
Viewer does not support full SVG 1.1

Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej

Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej wraz z podstawową pracą socjalną
 2. Przyznawanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania i kontrola ich świadczenia
 3. Przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kontrola ich świadczenia
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących kierowania do ośrodków wsparcia i innych placówek
 5. Współdziałanie z Centrum usług społecznych „Społeczna Warszawa” w organizowaniu kontroli świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 6. Ustalenie zasobów, uprawnień i możliwości osoby/rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej
 7. Uzgadnianie niezbędnego zakresu współpracy osób/rodzin w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej ( w tym podpisywanie kontraktów socjalnych lub umowy współpracy)
 8. Dokonywanie oceny współpracy osób/rodzin z pracownikiem socjalnym w celu wykorzystywania własnych zasobów, uprawnień i możliwości
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
 10. Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach z pomocy społecznej oraz dostępnych formach pomocy
 11. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa i pomocy udzielanej przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 12. Współdziałanie z pracownikami socjalnymi ds. pracy socjalnej, specjalistami oraz innymi podmiotami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia ( w tym wydawanie wniosków i skierowań)
 13. Realizacja programów, projektów lokalnych i unijnych
 14. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na wniosek innych podmiotów pomocy społecznej, instytucji i innych uprawnionych podmiotów w tym o których mowa w art. 103 u. op. s.
 15. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskiej Karty
 17. Wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych
 18. Sporządzenie sprawozdawczości
 19. Wnioskowanie o asystę policji
 20. Przygotowywanie metryki sprawy
 21. Wydawanie zaświadczeń na wniosek klienta w tym do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie m.st. Warszawy
 22. Prowadzenie pracy socjalnej (podstawowej, pogłębionej) z osobami i rodzinami na podstawie  rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, w tym kontraktu socjalnego
 23. Diagnozowanie problemów społecznych, które warunkują konieczność zapotrzebowania na świadczenia pracy socjalnej u osób i rodzin zgłaszających się do OPS
 24. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz występowanie z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny
 25. Podejmowanie działań interwencyjnych w celu rozeznania sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny (w tym zapewnienie schronienia i wsparcia w Domu Samotnej Matki, Ośrodku Interwencji Kryzysowej)
 26. Motywowanie klientów do zmiany poprzez stwarzanie warunków, możliwości realizacji ich oczekiwań i usprawnienia społecznego funkcjonowania w środowisku
 27. Monitorowanie sytuacji rodzin z dziećmi, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze oraz monitorowanie procesu zmiany dokonywanej na poszczególnych etapach realizacji współpracy klienta z pracownikiem socjalnym
 28. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskiej Karty, koordynowanie grup roboczych
 29. Udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach z zakresu świadczeń pomocy społecznej oraz oferty pomocy specjalistycznej, pracy socjalnej realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 30. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa i pomocy udzielanej przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 31. Współdziałanie z pracownikami socjalnymi ds. postępowań administracyjnych, specjalistami oraz innymi podmiotami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia ( w tym wydawanie wniosków i skierowań)
 32. Realizacja programów i projektów lokalnych i unijnych
 33. Sporządzanie opinii zgodnie z procedurą w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka poza kolejnością i opinii o trudnej sytuacji w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola
 34. Udzielanie informacji i sporządzanie opinii na wniosek innych instytucji i uprawnionych podmiotów
 35. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji potwierdzenia faktu sprawowanie opieki nad dzieckiem przez osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze oraz pod kątem podejrzenia marnotrawienia świadczenia wychowawczego
 36. Dokonywanie ewaluacji częściowej i końcowej procesu zmiany oraz ocena uzyskanych rezultatów działań w ramach pracy socjalnej
 37. Wnioskowanie o asystę policji
 38. Pisanie programów i projektów socjalnych na rzecz społeczności lokalnej
 39. Sporządzenie sprawozdawczości
 40. Wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych

Dział Pomocy Specjalistycznej

Do podstawowych zadań Działu Pomocy Specjalistycznej należy w szczególności:

 1. Specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych.
 2. Poradnictwo specjalistyczne.
 3. Opracowywanie zasad współdziałania z klientem/rodziną w celu rozwiązania występujących problemów.
 4. Zajęcia grupowe dla wybranych kategorii klientów.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych.
 6. Pomoc osobom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 7. Współdziałanie w realizacji zadań z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz współpraca z innymi podmiotami działającymi w obszarze polityka społecznej.
 8. Inicjowanie, opracowywanie i realizacja lokalnych programów społecznych wynikających z rozpoznanych potrzeb.
 9. Udział w tworzeniu i realizacji projektów systemowych i konkursowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Przestrzeganie i inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie swojej kompetencji.

W Dziale Pomocy Specjalistycznej powołano następujące zespoły:

 1. Zespół ds. rodziny i asysty rodzinnej
 2. Zespół ds. przemocy i uzależnień
 3. Zespół ds. wsparcia psychologicznego
 4. Zespół ds. projektów.

Zespół ds. rodziny i asysty rodzinnej

Do podstawowych zadań Zespołu ds. rodziny i asysty rodzinnej należy w szczególności:

1. Wspieranie rodziny:

 • Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • Pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywaniu problemów dzieci
 • Rozwijanie umiejętności społecznych i wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowej
 • Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu prac zarobkowych
 • Organizowanie i inicjowanie grupowych form wsparcia samopomocy i psychoedukacji

2. Asysta rodzinna:

 • Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • Pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywaniu problemów dzieci
 • Rozwijanie umiejętności społecznych i wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowej
 • Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu prac zarobkowych
 • Organizowanie i inicjowanie grupowych form wsparcia samopomocy i psychoedukacji

3. Rodziny wspierające:

 • Monitorowanie procesu powoływania i ustanawiania rodzin wspierających
 • Sporządzanie sprawozdawczości
 • Wspieranie w zakresie opieki i wychowania dzieci, w tym m.in. zajęcia pozaszkolne, stwarzanie możliwości korzystania ze zorganizowanych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w rodzinie wspierającej, stwarzanie możliwości prawidłowego rozwoju i pobudzanie rozwoju zainteresowań dzieci, wspieranie prawidłowych postaw rodzicielskich
 • Wsparcie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w ty m.in. modelowanie pożądanych postaw i doradztwo w zakresie planowania budżetu domowego, sposobu utrzymania czystości, przygotowywania posiłków i racjonalnego żywienia, profilaktyki zdrowotnej
 • Kształtowanie i wypełnianie podstawowych ról społecznych, w tym m.in. wsparcie emocjonalne, wymiana doświadczeń w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem, przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji społecznej.

Zespół ds. przemocy i uzależnień

Do podstawowych zadań Zespołu ds. przemocy i uzależnień należy w szczególności:

 • Diagnozowanie problemu uzależnienia w rodzinie, opracowanie planu doraźnych i długofalowych działań mających na celu wsparcie, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego
 • Dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie, opracowanie planu wsparcia.
 • Ustalenie potrzeb i zakresu pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, a także innych instytucji i organizacji wspierających osoby uzależnione i ich rodziny.
 • Współpraca z policją, instytucjami i organizacjami wspierającymi ofiary przemocy domowej i osoby podejrzane o stosowanie przemocy.
 • Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Ursus, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które są ukierunkowane na wsparcie osób uzależnionych i ich rodziny.
 • Interwencje w środowisku i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, problemów, sytuacji kryzysowych, wizyty domowe, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 • Udzielanie kompleksowej informacji, konsultacji i poradnictwa w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji rodzin, szczególnie rodzin z problemem uzależnień i uwikłanych w przemoc domową.
 • Sporządzanie analizy i statystyki dotyczącej działalności w w/w zakresach.
 • Uczestnictwo w procedurze Niebieskiej Karty – obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • Prowadzenie Grup Roboczych w procedurze Niebieskiej Karty.

Zespół ds. wsparcia psychologicznego

Do podstawowych zadań Zespołu ds. wsparcia psychologicznego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozmów wstępnych z klientem i rodziną w celu dokonania wstępnej diagnozy potrzeb
 • ustalenie potrzeb i zakresu pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej , a także innych instytucji i organizacji wspierających rodzinę
 • udzielenie kompleksowej informacji, konsultacji i poradnictwa w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji
 • udzielanie konsultacji pracownikom zatrudnionym w tutejszym OPS
 • udzielanie wsparcia psychologicznego podopiecznym OPS i ich rodzinom
 • interwencje w środowisku i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, problemów, sytuacji kryzysowych
 • uczestnictwo w procedurze Niebieskiej Karty – współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, monitoring sytuacji rodzin, gdzie prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty
 • kwalifikowanie odbiorców do specjalistycznych usług opiekuńczych
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności:
  • występowanie z wnioskiem o leczenie bez zgody klienta
  • występowanie z wnioskiem o umieszczenie w DPS bez zgody klienta.

Zespół ds. projektów

Do podstawowych zadań Zespołu ds. projektów należy w szczególności:

 • Bieżąca analiza zasad i wytycznych wdrażania i finansowania projektów współfinansowanych ze środków EFS
 • Dokonywanie rekrutacji uczestników projektu w oparciu o zgłoszenia pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych
 • Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań i budżetem
 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu
 • Przygotowanie w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz innymi uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie realizowanych projektów i prowadzenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu
 • Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań dla potrzeb Ośrodka i Instytucji Wdrażającej
 • Utrzymywanie roboczych kontaktów z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz komórkami organizacyjnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków EFS
 • Promocja projektu zgodna z wytycznymi PO KL, w tym prowadzenie strony internetowej projektu
 • Przestrzeganie i inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie swojej kompetencji

Zespół ds. realizacji świadczeń i analiz

Dział Świadczeń zajmuje się:

 • obsługą komputerowej bazy świadczeń dla podopiecznych Ośrodka,
 • prowadzeniem ewidencji klientów korzystających z pomocy materialnej i niematerialnej,
 • realizacją przyznanych świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych,
 • sporządzaniem list wypłat świadczeń w rozbiciu na zadania własne i zlecone,
 • wydawaniem talonów żywnościowych do sklepu oraz abonamentów obiadowych do baru,
 • prowadzeniem dokumentacji związanej z naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla klientów OPS,
 • przygotowywaniem materiałów i sporządzanie miesięcznej, kwartalnej i rocznej sprawozdawczości.

Zespół ds. administracji

Zespół ds. administracji składa się z kierownika działu, inspektora ds. kadr, eurokoordynatora – podinspektora ds. zamówień, referenta.

Do zadań działu administracji należy:

 • bieżąca obsługa działalności Ośrodka, a także jednostek podległych – Środowiskowego Domu Samopomocy, Świetlicy Socjoterapeutycznej Klubu Pracy;
 • przygotowywanie projektów umów;
 • prowadzenie kadr;
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 • administrowanie budynkami OPS;
 • obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej;
 • aplikowanie o środki EFS.

Dział ds. finansowo-księgowych

Do zadań Działu ds. finansowo-księgowych należy przede wszystkim obsługa finansowo-księgowa Ośrodka, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów finansowych,
 • opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • kwalifikowanie dowodów księgowych wg kwalifikacji budżetowej i zadaniowej (dekretacja),
 • księgowanie dowodów księgowych na kontach,
 • prowadzenie kont analitycznych,
 • prowadzenie kart wydatków,
 • sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, kart zasiłków chorobowych,
 • naliczanie i rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji i raportów,
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat z kasy, sporządzanie raportów kasowych,
 • prowadzenie analizy wydatków budżetowych.

Zespół ds. osób w kryzysie bezdomności

Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Osoby bezdomne, które przebywają na terenie Dzielnicy Ursus  m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Czerwca  1976r nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  m.st. Warszawy:

Pobyt w noclegowni nie wymaga skierowania.

 • Wskazanie miejsc gdzie można uzyskać żywność, odzież,  obuwie oraz skorzystać z jadłodajni
 • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
 • Wskazanie miejsca gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pomoc finansowa (np. wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego) – wymaga złożenia pisemnego wniosku z podaniem aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
 • świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego
 • opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy,

 

 • Służby udzielające wsparcia osobom bezdomnym:
 1. Bezpłatny telefon dla osób bezdomnych tel.  987
 2. Straż Miejska tel. 986
 3. Policja tel. 997
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Dzienny Dom Pobytu Seniora

Cele działalności Dziennego Domu Pobytu Seniora:

 • wsparcie dla osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania,
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
 • pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej,
 • aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
 • pomaganie osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, a także towarzyskich,
 • wsparcie rodzin starszych w opiece nad nimi,
 • poprawa sytuacji ekonomicznej osób starszych.

Zadania realizowane w DDPS:

 • zapewnienie jednego gorącego posiłku;
 • pomoc zapewniająca poprawę sytuację finansową;
 • zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki);
 • terapia zajęciowa;
 • zajęcia usprawniające ruchowo;
 • zajęcia rekreacyjne (organizowanie wyjazdów krajoznawczych, wycieczki piesze po okolicy);
 • imprezy kulturalne (wyjścia do kina, organizacja koncertów, udostępnianie codziennej prasy);
 • udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych – współpraca z rodziną;
 • współpraca z placówkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na poprawę życia seniorów.

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” adresuje swoje działania do osób w wieku 6-13 lat. Ośrodek liczy 20 miejsc. Pełni różnorodne funkcje, w tym: wyrównywania zaległości szkolnych, wsparcia emocjonalnego związanego z okresem dojrzewania, miejsca spędzania w sposób konstruktywny czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, rozwijania umiejętności praktycznych i samoobsługi, alternatywy dla uczestnictwa w grupach zwiększających ryzyko demoralizacji. Zajęcia prowadzone są w ustrukturalizowany sposób, zgodnie z harmonogramem przemyślanym i opracowanym przez wychowawców. Ustrukturalizowanie zajęć ma nie tylko funkcje organizacyjne, ale i wychowawcze (kształtowanie nawyków) oraz emocjonalne (stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, poprzez budowanie stałego i znanego otoczenia).

Dzieci uczęszczają na zajęcia do Ośrodka w dni powszednie w godz. 14.00.-18.00 i mają zapewnioną:

 • pomoc w odrabianiu lekcji i uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych, – swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy – zajęcia sportowe, kulinarne, kulturalne, plastyczne, edukacyjne, psychospołeczne i inne, – zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia reedukacyjne i logopedyczne,- posiłek , który przygotowują wspólnie z opiekunami, w ramach treningu kulinarnego, – naukę umiejętności samoobsługowych takich jak sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę,- opiekę wychowawców w zakresie dbania o zdrowie, sytuację szkolną i domową dziecka,- wycieczki do kin, muzeów, teatrów, obiektów sportowych, restauracji itp..