Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” adresuje swoje działania do osób w wieku 6-13 lat. Ośrodek liczy 20 miejsc. Pełni różnorodne funkcje, w tym: wyrównywania zaległości szkolnych, wsparcia emocjonalnego związanego z okresem dojrzewania, miejsca spędzania w sposób konstruktywny czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, rozwijania umiejętności praktycznych i samoobsługi, alternatywy dla uczestnictwa w grupach zwiększających ryzyko demoralizacji. Zajęcia prowadzone są w ustrukturalizowany sposób, zgodnie z harmonogramem przemyślanym i opracowanym przez wychowawców. Ustrukturalizowanie zajęć ma nie tylko funkcje organizacyjne, ale i wychowawcze (kształtowanie nawyków) oraz emocjonalne (stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, poprzez budowanie stałego i znanego otoczenia).

Dzieci uczęszczają na zajęcia do Ośrodka w dni powszednie w godz. 14.00.-18.00 i mają zapewnioną:

  • pomoc w odrabianiu lekcji i uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych, – swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy – zajęcia sportowe, kulinarne, kulturalne, plastyczne, edukacyjne, psychospołeczne i inne, – zajęcia socjoterapeutyczne,
  • zajęcia reedukacyjne i logopedyczne,- posiłek , który przygotowują wspólnie z opiekunami, w ramach treningu kulinarnego, – naukę umiejętności samoobsługowych takich jak sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę,- opiekę wychowawców w zakresie dbania o zdrowie, sytuację szkolną i domową dziecka,- wycieczki do kin, muzeów, teatrów, obiektów sportowych, restauracji itp..

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”

Prawnicza 54
02-495 Warszawa
tel. 603331752

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”

Prawnicza 54
02-495 Warszawa
tel. 534 508 233