Przygotowywanie, wydanie oraz dostarczanie dwudaniowych obiadów dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.