Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na zakup usługi restauracyjnej - wydania 1137 obiadów miesięcznie przygotowanych do konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla  podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus...