Zakup usługi restauracyjnej | 2019

Przetarg nieograniczony na zakup usługi restauracyjnej – wydanie 1666 obiadów miesięcznie przygotowanych do konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dostarczenia 986 obiadów miesięcznie do miejsc zamieszkania klientów oraz dowóz 510 obiadów miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora.

Zestawienie ofert – Roboty remontowo-modernizacyjne | 2019

Zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych w zakresie remontu łazienek, pomieszczenia biurowego oraz ciągów komunikacyjnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – ul. Prawnicza 54, Warszawa

Roboty remontowo-modernizacyjne | 2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych w zakresie remontu łazienek, pomieszczenia biurowego oraz ciągów komunikacyjnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – ul. Prawnicza 54, Warszawa

Wielkość czcionki