Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej zajmuje się:

  • przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych,
  • prowadzeniem rozmów wstępnych z klientem i rodziną w celu dokonania wstępnej diagnozy,
  • prowadzeniem dokumentacji rozpatrywanych spraw administracyjnych,
  • sporządzaniem planów pomocy,
  • udzielaniem kompleksowej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych w celu usamodzielniania się podopiecznych Ośrodka,
  • dokonywaniem analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • współpracą z innymi specjalistami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
  • inicjowaniem nowych form pomocy osobom, rodzinom, i grupom społecznym, zagrożonym wykluczeniem społecznym itp.