Aktualności

Centrum Integracji i Edukacji  „Stokrotka”- to kolejna edycja projektu dla dzieci i młodzieży, którego celem jest prowadzenie działań mających na celu opiekę i wspomaganie młodzieży romskiej w wieku 6-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. Celem  działań jest między innymi poprawa wyników nauczania, podniesienie frekwencji szkolnej oraz zwiększenie kompetencji społecznych. Prowadzone działania wpłyną korzystnie na  integrację wychowanków ze społecznością większościową. Wartością dodaną będzie zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci oraz rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na terenie dzielnicy. W ramach projektu poza wyżej wymienionymi działaniami dzieci uczestniczą w wycieczkach po okolicy, zajęciach sportowych, rekreacyjnych w trakcie których odkrywają swoje pasje i zainteresowania.

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/04/Centrum-Integracji-i-Edukacji-„Stokrotka.png