Aktualności

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością”

7 mar 2024 | Aktualności

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością” skierowany jest do mieszkańców
m.st. Warszawy – osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną.

Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych.

Usługi asystenckie są nieodpłatne, realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00 na terenie m.st. Warszawy.

Celem usług asystenckich jest wspieranie w aktywności w życiu codziennym.

Realizatorem programu jest :

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”,

  1. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa

Szczegóły pod numerem telefonu: 22 277-49-89

https://wsparcie.um.warszawa.pl/asystent-osoby-z-niepelnosprawnoscia