Aktualności

Wizyta tematyczna Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Romów

2 mar 2023 | Aktualności

Dnia 22 lutego 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy miał zaszczyt gościć Ekspertów Rady Europy ds. Romów  (Committee of Experts on Roma and Traveller Issues: ADI-ROM) z Grecji, Chorwacji, Węgier, Finlandii i Polski. W spotkaniu brali udział: z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus Pan Wiesław Krzemień i Dyrektorzy Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marzenna Szaniawska i Pani Marzenna Bednarczyk. W trakcie spotkania goście, w towarzystwie ekspertów z MSWiA i pracowników  Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, przedstawili ekspertom historię powstania, założenia oraz cel placówki, która mieści się przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie.  Na spotkaniu kierownik ośrodka Pani Magdalena Hilińska-Redzicka przedstawiła problematykę i specyfikę pracy w środowisku romskim oraz wyzwania z jakimi spotyka się na co dzień w swojej ciekawej pracy. Opowiadano o doświadczeniach w pracy z mniejszościami etnicznymi i ich rodzinami. W trakcie dyskusji poruszono wiele intersujących kwestii w zakresie opieki i pieczy rodzicielskiej a także zagrożeniu  niedostosowaniem społecznym i uzależnieniom.

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8850.jpg

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8837.jpg

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8830.jpg

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8825.jpg

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8848.jpg

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8843.jpg

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8840.jpg

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/L3A8855.jpg