Aktualności

WORKCAMPY

WORKCAMPY 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy od 2014r. organizuje ze Stowarzyszeniem  Jeden Świat międzynarodowe projekty wolontariacie - WORKCAMPY 

Workcamp to międzynarodowy projekt wolontariacki, w czasie którego kilku  wolontariuszy z różnych krajów pracuje na rzecz społeczności lokalnej oraz spędza razem czas w wielokulturowym środowisku. Wolontariusze pracują ok. 6 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu. Charakter ich pracy zależy od tematyki projektu - może to być praca z dziećmi (nauka angielskiego, gry i zabawy), może to być projekt ekologiczny, prace remontowe lub organizowanie festiwalu promującego pokój, tolerancję lub ekologię. Praca ta odpowiada na ważne potrzeby i wspiera lokalne inicjatywy.

Czytaj więcej: WORKCAMPY

ZIMA W MIEŚCIE 2018

Zima

PROGRAM ZAJĘĆ ZIMA W MIEŚCIE 2018 r. 

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”  zaprasza dzieci na zajęcia ramach programu Zima w Mieście 2018r:

Czytaj więcej: ZIMA W MIEŚCIE 2018

Święta dla potrzebujących

Święta dla potrzebujących 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus organizuje lub współorganizuje dla swoich podopiecznych świąteczne spotkania.  W tym roku w kameralnych spotkaniach wzięli udział m.in. osoby ubogie, bezdomne, osoby niepełnosprawne, samotni seniorzy, rodziny zastępcze, a także rodziny z dziećmi.

W ramach świątecznych imprez Ośrodek wraz z Urzędem Dzielnicy Ursus, organizacjami pozarządowymi Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny  Simul oraz  szkołami zorganizował spotkania  opłatkowe oraz choinkowe zabawy.

Czytaj więcej: Święta dla potrzebujących

POGOTOWIE LEKCYJNE

Pogotowie

POGOTOWIE LEKCYJNE

Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chcesz pomagać młodszym, możesz zostać wolontariuszem pogotowia lekcyjnego prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Czytaj więcej: POGOTOWIE LEKCYJNE

Podwórkowa Gwiazdka 2017

 

Projekt socjalny 

W ramach prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy projektu integracyjno - sąsiedzkiego pod nazwą Podwórkowa Gwiazdka w dniu 2 grudnia 2017 odbyło się wigilijne spotkanie.  Wydarzenie było  okazją do wspólnego kultywowania świątecznej  tradycji przygotowania świąt Bożego Narodzenia. Cykliczne już spotkania sprzyjają  budowaniu relacji sąsiedzkich,  tożsamości lokalnej ale też wzmacniają więzi rodzinne. Podczas spotkań, uczestnicy wspólnie śpiewają kolędy, przygotowują świąteczne ozdoby, własnoręcznie wykonują kartki z życzeniami i ubierają choinkę.  

Czytaj więcej: Podwórkowa Gwiazdka 2017