Aktualności

UWIERZ W SIEBIE, ZAUFAJ

11 lut 2020 | Projekty i programy, Projekty socjalne

Projekt UWIERZ W SIEBIE, ZAUFAJ  jest to program indywidualnych zajęć pedagogiczno-terapeutycznych z elementami zajęć psychoedukacyjnych przeznaczony jest dla dzieci romskich i polskich w wieku szkolnym. Głównym założeniem programu jest wczesne rozpoznanie problemów środowiskowych i szkolnych a także wszelkich odchyleń od normy w rozwoju dzieci.  Zajęcia odbywają  się w dwóch  głównych pionach : terapia logopedyczna i pedagogiczna.   Osobami prowadzącymi jest specjaliści terapeuta  i logopeda.

Zasadnością wprowadzenia tego typu programu jest zwiększająca się z roku na rok ilość uczniów posiadających opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Ponadto zwiększa się ilość dzieci romskich mieszkających i uczących się w Polsce. Ważne, aby odpowiednio motywować takie dzieci do nauki oraz dać im możliwości do lepszego poznania języka polskiego. 

Projekt dofinansowany jest dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 2014-2020.