Plan zamówień publicznych | 2019

27 lut 2019 | Plany przetargów

Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2019 r.

Lp Przedmiot zamówienia

Robota budowlana/usługa/

dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Zamówienie realizowane w całości/częściach Wartość szacunkowa (orientacyjna) w  złotych netto Wartość szacunkowa (orientacyjna) w  euro netto Termin wszczęcia postępowania
1 Zakup usługi restauracyjnej dla  podopiecznych OPS oraz dowóz obiadów dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora usługi Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy p.z.p w całości 334 000 zł netto 77 463

Listopad – grudzień

2019