Plan zamówień publicznych | 2020

Zamówienia publiczne Przetargi aktualne Zapytania ofertowe aktualne Plany przetargów Plan zamówień publicznych | 2020 Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2020 r. Lp Przedmiot zamówienia Robota budowlana/usługa/ dostawa Przewidywany tryb...

Plan zamówień publicznych – korekta | 2019

Zamówienia publiczne Przetargi aktualne Zapytania ofertowe aktualne Plany przetargów Plan zamówień publicznych – korekta | 2019 Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2019 r. – korekta Lp Przedmiot zamówienia Robota budowlana/usługa/...

Plan zamówień publicznych | 2019

Zamówienia publiczne Przetargi aktualne Zapytania ofertowe aktualne Plany przetargów Plan zamówień publicznych | 2019 Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2019 r. Lp Przedmiot zamówienia Robota budowlana/usługa/ dostawa Przewidywany tryb...