Plan zamówień publicznych | 2020

14 sty 2020 | Plany przetargów

Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2020 r.

Lp Przedmiot zamówienia

Robota budowlana/usługa/

dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Zamówienie realizowane w całości/częściach Wartość szacunkowa (orientacyjna) w  złotych netto Wartość szacunkowa (orientacyjna) w  euro netto Termin wszczęcia postępowania
1 Zakup usługi restauracyjnej dla  podopiecznych OPS, dowóz obiadów do miejsca zamieszkania klientów oraz dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora usługi Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy p.z.p w całości 462 962,29 zł netto 108 440

Listopad – grudzień

2020

Do pobrania